Tutorial XSD

Definisi Skema XML yang dikenali sebagai XSD adalah cara untuk menerangkan dengan tepat bahasa XML. XSD semak kesahihan struktur dan perbendaharaan kata dokumen XML terhadap peraturan tatabahasa bahasa XML yang sesuai. Tutorial ini akan mengajar anda asas XSD. Tutorial mengandungi bab yang membincangkan semua komponen asas XSD dengan contoh yang sesuai.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami konsep asas yang berkaitan dengan XSD. Ia akan memberi anda pemahaman yang cukup tentang XSD dari mana anda boleh membawa diri anda ke tahap kepakaran yang lebih tinggi.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda harus mempunyai pengetahuan dasar tentang XML, HTML, dan JavaScript.