Tutorial XPath

XPath adalah bahasa pertanyaan yang digunakan untuk melintasi dokumen XML. Ia digunakan secara umum untuk mencari unsur-unsur tertentu atau sifat-sifat dengan corak yang sepadan.

Tutorial ini menerangkan asas-asas XPath. Ia mengandungi bab yang membincangkan semua komponen asas XPath dengan contoh yang sesuai.

Penonton

Tutorial ini telah direka untuk pemula untuk membantu mereka memahami konsep asas yang berkaitan dengan XPath. Tutorial ini akan memberi anda pemahaman yang cukup tentang XPath dari mana anda boleh membawa diri anda ke tahap kepakaran yang lebih tinggi.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda harus mempunyai pengetahuan dasar tentang XML, HTML, dan JavaScript.