Tutorial XAML

Selamat datang ke tutorial XAML untuk pemula. Tutorial ini memberi penekanan yang lebih besar pada pelaksanaan masa nyata konsep dan bukan hanya membincangkan bahagian teori. Objektif utama tutorial ini adalah untuk memberi anda gambaran yang lebih baik tentang apa yang boleh anda lakukan dengan pembangunan XAML tanpa mengira platform yang anda gunakan.

Penonton

Tutorial ini telah direka untuk semua pembaca yang ingin belajar XAML dan menggunakannya secara serta-merta dalam pelbagai jenis aplikasi.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda harus mempunyai pemahaman asas tentang XML, Teknologi Web dan HTML.