Tutorial wxPython

wxPython adalah perpaduan perpustakaan wxWidgets dan Python. Tutorial pengenalan ini menyediakan asas-asas pengaturcaraan GUI dan membantu anda membuat aplikasi GUI desktop.

Penonton

Tutorial ini direka untuk pemrogram perisian yang berminat untuk belajar bagaimana membangunkan aplikasi GUI untuk desktop.

Prasyarat

Anda harus mempunyai pemahaman asas mengenai istilah pengaturcaraan komputer. Pengertian asas Python dan bahasa pemrograman adalah ditambah.