Tutorial WSDL

Ini adalah tutorial ringkas yang menerangkan cara menggunakan WSDL untuk bertukar maklumat dalam persekitaran yang diedarkan. Ia menggunakan banyak contoh untuk menunjukkan fungsi elemen yang digunakan dalam fail WSDL seperti definisi, jenis, mesej, jenis pelabuhan, mengikat, port, dan perkhidmatan.

Penonton

Tutorial ini akan membantu semua pembaca yang ingin mempelajari asas-asas WSDL dan menggunakan ciri-cirinya untuk bersambung dengan perkhidmatan berasaskan XML.

Prasyarat

WSDL sering digunakan dalam kombinasi dengan SOAP dan Skema XML. Oleh itu, anda perlu mempunyai pemahaman asas tentang skema XML, ruang nama XML, dan perkhidmatan web untuk memanfaatkan tutorial ini.