Penulisan, Graf dan Penyelesaian Kesenjangan

Tutorial ini menyediakan liputan menyeluruh penulisan, grafik dan menyelesaikan ketidaksamaan berdasarkan Standard Teras (CCSS) dan Piawaian Negeri serta prasyaratnya. Pelajar boleh menavigasi laluan belajar berdasarkan tahap kesediaan mereka. Pengguna institusi boleh menyesuaikan skop dan urutan untuk memenuhi keperluan kurikulum. Tutorial mudah ini menggunakan contoh yang sesuai untuk membantu anda memahami penulisan, grafik dan menyelesaikan ketidaksamaan secara umum dan cepat.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami asas-asas penulisan, grafik dan menyelesaikan ketidaksamaan. Setelah menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda dalam tahap kepakaran yang sederhana dalam menulis, menggraf dan menyelesaikan ketidaksamaan, dari mana anda boleh maju lagi.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda memerlukan pengetahuan asas tentang konsep matematik asas seperti rasa nombor, penambahan, penolakan, pendaraban, pembahagian, nombor keseluruhan, pecahan, perpuluhan, membandingkan dan memerintahkan nombor keseluruhan, garisan nombor, persamaan dan sebagainya.