Menulis dan Menyelesaikan Persamaan Satu Langkah

Tutorial ini menyediakan liputan komprehensif penulisan dan menyelesaikan persamaan satu langkah berdasarkan Standard Teras (CCSS) dan Piawaian Negeri dan prasyaratnya. Pelajar boleh menavigasi laluan belajar berdasarkan tahap kesediaan mereka. Pengguna institusi boleh menyesuaikan skop dan urutan untuk memenuhi keperluan kurikulum. Tutorial mudah ini menggunakan contoh yang sesuai untuk membantu anda memahami penulisan dan menyelesaikan persamaan satu langkah secara umum dan cepat.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami asas-asas penulisan dan menyelesaikan persamaan satu langkah. Setelah menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda dalam tahap kepakaran yang sederhana dalam menulis dan menyelesaikan persamaan satu langkah, dari mana anda boleh maju lagi.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda memerlukan pengetahuan asas tentang konsep matematik seperti nombor, penambahan, penolakan, pendaraban, pembahagian, gandaan dan faktor nombor, pembolehubah, pemalar, istilah, ungkapan, persamaan dan sebagainya.