Tutorial WPF

WPF bermaksud Yayasan Pembentangan Windows. Ia adalah rangka kerja yang kuat untuk membina aplikasi Windows. Tutorial ini menerangkan ciri-ciri yang anda perlu fahami untuk membina aplikasi WPF dan bagaimana ia membawa perubahan asas dalam aplikasi Windows.

Penonton

Tutorial ini telah direka untuk semua pembaca yang ingin belajar WPF dan menggunakannya dengan serta-merta dalam pelbagai jenis aplikasi.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda harus mempunyai pemahaman asas tentang XML, Teknologi Web dan HTML.