Tutorial Kesihatan Tempat Kerja

Banyak majikan mencari penyelesaian penjagaan kesihatan yang mahal, yang akhirnya menambah kos operasi mereka, walaupun semua program kesihatan yang didorong oleh pengguna tersedia. Walau bagaimanapun, penyelesaian penjagaan kesihatan inovatif baru-baru ini didapati berkesan dalam meletakkan brek pada kos penjagaan kesihatan yang meluas. Dalam tutorial ini, kita akan melihat dengan dekat langkah-langkah yang dapat diambil oleh pekerja untuk meningkatkan kesihatan mereka di tempat kerja.

Penonton

Menurut pendapat pakar, 82% daripada penyakit adalah berdasarkan gaya hidup dan program kesihatan yang direka dengan baik boleh memberikan kesan positif terhadap penyakit-penyakit ini dan akhirnya memberi manfaat kepada organisasi dari segi mengurangkan penyakit, kemalangan, ketidakhadiran dan tuntutan perubatan dan akhirnya meningkat produktiviti.

Tutorial ini akan meminati pembaca tentang bahaya kesihatan bekerja berjam-jam dalam persekitaran yang tertekan, di bawah tarikh akhir yang ketat.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, pembaca dijangka akan terbiasa dengan konsep isu kesihatan pekerja dan faktor tekanan yang boleh meningkatkan risiko kesihatan dalam profesional pekerjaan.