Tutorial Keselamatan Tempat Kerja

Kesihatan dan keselamatan tempat kerja atau kesihatan dan keselamatan pekerjaan adalah bidang pelbagai disiplin yang berkaitan dengan melindungi kesihatan dan keselamatan semua pihak berkepentingan di tempat kerja daripada pendedahan kepada bahaya, kecelakaan dan risiko akibat daripada aktiviti kerja. Ia juga melibatkan penyelenggaraan dan keselamatan semua aset organisasi. Dalam tutorial ini, kami akan membincangkan tentang pelbagai aspek keselamatan yang berkaitan dengan pekerja dan persekitaran kerja mereka.

Penonton

Tutorial ini direka terutamanya untuk pasukan Sumber Manusia dan Pengurus, yang ingin memahami cara menyediakan keselamatan dan perlindungan kepada pekerja mereka. Ia juga membintangi cara untuk mewujudkan persekitaran kerja yang selamat dan produktif untuk semua pekerja dalam organisasi.

Prasyarat

Para pembaca tutorial ini dijangka mempunyai pemahaman asas tentang kerumitan Keselamatan Pekerja di tempat kerja dan strategi untuk melindungi pekerja dalam organisasi.