Tutorial Politik Tempat Kerja

Politeknik tempat kerja adalah kebijaksanaan melaksanakan kuasa rangkaian sosial dalam sesebuah organisasi supaya keputusan dapat dipengaruhi oleh manfaat peribadi orang tertentu seperti akses kepada aset, manfaat, status, dan kuasa pseudo - tanpa mengambil kira kesannya terhadap organisasi itu sendiri. Ia juga dikenali sebagai Politik Pejabat atau Politik Organisasi.

Penonton

Tutorial ini direka terutamanya untuk mereka yang telah menjadi profesional yang bekerja baru-baru ini dan mencari bimbingan dalam cara untuk menjalankan diri mereka untuk dipromosikan ke kedudukan pengurusan dalam tugas berorientasikan sasaran. Tutorial ini bertujuan mengajar mereka perbezaan antara menjadi seorang pencapaian dan penderita.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda dijangka mempunyai pengetahuan terperinci tentang proses kerja syarikat anda, dan tanggungjawab pekerjaan yang akan anda kendalikan, dan jangkaan pengurusan anda terhadap anda, dari segi produktiviti dan prestasi.