Tutorial Kepelbagaian Tempat Kerja

Kepelbagaian tempat kerja adalah penerimaan hakikat bahawa setiap individu adalah unik, dan menghormati keunikan mereka kerana bangsa, jantina, umur, kelas, dan kemampuan fizikal mereka, dan kecenderungan keagamaan. Ia juga merupakan pengiktirafan bahawa orang-orang yang unik ini mempunyai banyak ciri-ciri umum yang membantu mereka dalam bekerjasama dengan orang lain ketika melakukan tugas yang sama.

Objektif tutorial ini adalah untuk memperkenalkan pembaca kami kepada konsep Keanekaragaman Tempat Kerja dan untuk mewujudkan kesedaran mengenai pengurusan kepelbagaian. Tutorial ini juga memberi gambaran tentang bagaimana organisasi besar melaksanakan kepelbagaian tempat kerja dan mendapat kejayaan dan pengiktirafan daripadanya.

Penonton

Tutorial ini direka terutamanya untuk mereka yang profesional, yang mendapat peluang untuk bekerja di tempat kerja yang pelbagai dan memerlukan bantuan dalam memahami pendekatan yang sepatutnya mereka ada.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda dijangka mempunyai minda yang tenang dan terbuka untuk meneroka cadangan yang disebut di sini.