Tutorial Sivility Tempat Kerja

Kesopanan Tempat Kerja telah ditakrifkan sebagai satu set dasar yang diamalkan di tempat kerja untuk menghalang mana-mana pekerja daripada mempamerkan tingkah laku yang menyimpang dengan niat untuk mencederakan seseorang. Tingkah laku yang tidak sopan secara kasar dan tidak sopan, menunjukkan kekurangan perhatian orang lain. Dalam tutorial ini, kami akan meneroka cara-cara untuk mengelakkan situasi sedemikian daripada mengelak daripada mengawalnya.

Penonton

Tutorial ini direka terutamanya untuk profesional yang telah dinaikkan pangkat ke kedudukan pengurusan dalam tugas berorientasikan sasaran. Tutorial ini bertujuan mengajar mereka perbezaan antara menjadi seorang pencapaian dan penderita.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda dijangka mempunyai minda yang tenang dan terbuka untuk meneroka cadangan yang disebut di sini.