Tutorial Wi-Fi

WiFi terutamanya teknologi rangkaian kawasan tempatan (LAN) yang direka untuk menyediakan liputan jalur lebar dalam bangunan. Ia berdasarkan spesifikasi IEEE 802.11. Tutorial ini memberi anda pemahaman asas mengenai WiFi.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pembaca untuk membantu mereka memahami konsep yang berkaitan dengan WiFi.

Prasyarat

Sebelum anda mula meneruskan dengan tutorial ini, kami membuat andaian bahawa anda sudah mengetahui konsep telekomunikasi asas seperti LAN, Duplex, ISP, dll.