Tutorial WebGL

WebGL (Web Graphics Library) adalah standard baru untuk grafik 3D di Web, yang direka untuk menghasilkan grafik 2D dan grafik 3D interaktif. Tutorial ini bermula dengan pengenalan asas kepada WebGL, OpenGL, dan elemen Kanvas HTML-5, diikuti dengan aplikasi sampel. Tutorial ini mengandungi bab khusus untuk semua langkah yang diperlukan untuk menulis aplikasi WebGL asas. Ia juga mengandungi bab yang menjelaskan cara menggunakan WebGL untuk transformasi afin seperti terjemahan, putaran, dan penskalaan.

Penonton

Tutorial ini akan sangat berguna untuk semua pembaca yang ingin mempelajari asas-asas pengaturcaraan WebGL.

Prasyarat

Ia adalah tutorial asas dan seseorang dapat dengan mudah memahami konsep-konsep yang dijelaskan di sini dengan pengetahuan asas pemrograman JavaScript atau HTML-5. Bagaimanapun, ini akan membantu jika anda mempunyai pendedahan terdahulu pada bahasa OpenGL dan operasi matriks yang berkaitan dengan grafik 3D.