Tutorial Ikon Web

Kami mempunyai beberapa Icon Font (perpustakaan) yang tersedia yang boleh digunakan pada halaman HTML seperti cara kami menggunakan font teks biasa. Font Awesome, Bootstrap Glyphicons, dan Ikon Bahan Google adalah Font Icon yang terkenal yang sering digunakan oleh pemaju web. Tutorial ini menerangkan cara menggunakan Font Ikon ini dalam amalan.

Penonton

Tutorial ini dimaksudkan untuk pemaju HTML yang ingin menggunakan ikon pada halaman web mereka.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda harus mempunyai pemahaman yang baik tentang HTML dan CSS.