Tutorial WCF

WCF bermaksud Yayasan Komunikasi Windows. Ia merupakan rangka kerja untuk membina, mengkonfigurasi, dan menggunakan perkhidmatan diedarkan rangkaian. Terdahulu dikenali sebagai Indigo, ia membolehkan perkhidmatan hosting dalam apa-apa jenis proses sistem operasi. Tutorial ini menerangkan asas-asas WCF dan mudah dibahagikan kepada pelbagai bahagian. Setiap bahagian tutorial ini mempunyai bilangan contoh yang mencukupi untuk menjelaskan konsep-konsep yang berbeza dari WCF.

Penonton

Objektif tutorial ini adalah untuk membantu pembaca yang ingin mempelajari asas-asas WCF dari awal. Selepas menyelesaikan tutorial ini, pembaca akan memperoleh pengetahuan yang mencukupi mengenai WCF dan maju ke tahap kepakaran yang lebih tinggi.

Prasyarat

Sesiapa yang mempunyai pemahaman asas tentang rangka kerja NET boleh menggunakan tutorial ini untuk mempelajari WCF. Kesedaran sebelum perkhidmatan web akan membantu mengambil konsep dengan lebih cepat.