Tutorial Reka Bentuk VLSI

Sepanjang beberapa tahun yang lalu, teknologi Silicon CMOS telah menjadi proses fabrikasi dominan untuk litar VLSI yang berkesan dan kos efektif. Sifat revolusi dari perkembangan ini difahami oleh pertumbuhan pesat di mana bilangan transistor disepadukan pada litar pada cip tunggal. Dalam tutorial ini, kami menyediakan konsep litar bersepadu MOS dan pengekodan bahasa VHDL dan Verilog.

Penonton

Rujukan ini telah disediakan untuk para pelajar yang ingin mengetahui tentang Teknologi VLSI. Para pelajar akan dapat mengetahui mengenai pengekodan program VHDL dan Verilog.

Prasyarat

Sebelum anda mula meneruskan dengan tutorial ini, kami membuat andaian bahawa anda sudah mengetahui konsep asas Digital Elektronik.