Tutorial Vim

VIM membuktikan (mula dirujuk sebagai Vim) editor adalah salah satu editor teks popular. Ia adalah klon editor Vi dan ditulis oleh Bram Moolenaar. Ia adalah editor platform silang dan boleh didapati pada platform yang paling popular seperti Windows, Linux, Mac dan lain-lain varian UNIX. Ia adalah editor arahan sentral, jadi pemula mungkin merasa sukar untuk bekerjasama dengannya. Tetapi apabila anda menguasainya, anda dapat menyelesaikan banyak tugas yang berkaitan dengan teks kompleks dengan beberapa perintah Vim. Setelah menyelesaikan tutorial ini, pembaca seharusnya dapat menggunakan Vim dengan lancar.

Penonton

Tutorial ini disasarkan untuk kedua-dua pemula dan pengguna perantaraan. Setelah menyelesaikan tutorial ini, pemula dapat menggunakan Vim secara berkesan sementara pengguna perantaraan akan mengambil pengetahuan mereka ke peringkat seterusnya.

Prasyarat

Tutorial ini menganggap bahawa pembaca mempunyai pengetahuan asas mengenai sistem komputer. Di samping itu, pembaca harus dapat memasang, menyahpasang dan mengkonfigurasi pakej perisian pada sistem yang diberikan.

Konvensyen

Berikutan konvensyen diikuti dalam keseluruhan tutorial -

$ command    execute this command in terminal as a non-root user 
10j          execute this command in Vim’s command mode 
:set nu      execute this command in Vim’s command line mode