Tutorial Kemahiran Verbal

Kemampuan lisan adalah yang ditakrifkan sebagai keupayaan seseorang dalam menyatakan idea dengan menggunakan kata-kata dengan cara yang dapat difahami dengan jelas. Keupayaan Verbal adalah komponen yang sangat penting dalam ujian kompetitif. Bagi aspirants yang ingin mendapatkan skor yang baik dalam Kemahiran Verbal, perbendaharaan kata yang baik dan kemahiran membentuk hukuman adalah penting.

Tutorial ini mempunyai liputan luas semua jenis soalan yang umumnya ditanya dalam peperiksaan yang kompetitif. Setiap bab telah disusun dalam struktur organik supaya para pembaca mendapat pegangan yang tegas pada komponen pembentukan ayat.

Penonton

Tutorial ini direka bentuk untuk memberi panduan yang efektif kepada orang-orang yang cuba membersihkan IAS, PCS dan Peperiksaan Perkhidmatan Awam yang lain . Terdapat persoalan dengan tahap kesukaran antara pertengahan hingga lanjutan supaya calon semua latar belakang pendidikan boleh ditangani.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, penting untuk mempunyai beberapa idea asas mengenai Tatabahasa Bahasa Inggeris dan corak peperiksaan. Pembaca juga diharapkan mempunyai tabiat membaca teks yang ditulis dalam bahasa Inggeris.