Tutorial VBScript

Microsoft VBScript (Visual Basic Script) adalah bahasa skrip umum, ringan dan aktif yang dibangunkan oleh Microsoft yang dimodelkan pada Visual Basic. Pada masa kini, VBScript adalah bahasa skrip utama untuk Quick Test Professional (QTP), yang merupakan alat automasi ujian. Tutorial ini akan mengajar anda cara menggunakan VBScript dalam kehidupan sehari-hari anda dalam pembangunan projek berasaskan web atau automasi.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami fungsi asas-ke-lanjutan VBScript. Setelah menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda dalam tahap kepakaran yang sederhana dalam menggunakan Microsoft VBScript dari mana anda boleh membawa diri ke peringkat seterusnya.

Prasyarat

Anda perlu mempunyai pemahaman yang baik mengenai bahasa pengaturcaraan komputer supaya dapat memanfaatkan tutorial ini. Sekiranya anda telah melakukan pengaturcaraan di mana-mana bahasa pihak klien seperti Javascript, maka ia akan menjadi mudah bagi anda untuk mempelajari tali VBScript.