Tutorial Pengaturcaraan VB.Net

VB.Net adalah bahasa pengaturcaraan komputer berorientasikan objek yang moden dan moden yang dibangunkan oleh Microsoft untuk menggabungkan kekuatan Rangka Kerja.NET dan runtime bahasa yang sama dengan manfaat produktiviti yang menjadi ciri utama Visual Basic. Tutorial ini akan mengajar anda pengaturcaraan asas VB.Net dan juga akan membawa anda melalui pelbagai konsep lanjutan yang berkaitan dengan bahasa pengaturcaraan VB.Net.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami pengaturcaraan asas VB.Net. Selepas menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda dalam tahap kepakaran yang sederhana dalam pengaturcaraan VB.Net dari mana anda boleh membawa diri ke peringkat seterusnya.

Prasyarat

Pengaturcaraan VB.Net sangat berasaskan bahasa pengaturcaraan BASIC dan Visual Basic, jadi jika anda mempunyai pemahaman asas mengenai bahasa pengaturcaraan ini, maka itu akan menjadi keseronokan untuk anda mempelajari bahasa pengaturcaraan VB.Net.