Vaadin Tutorial

Vaadin adalah teknologi sumber terbuka untuk menghasilkan kandungan web internet yang kaya. Ia berdasarkan Java dan menyokong Java Script dan Ajax. Ini boleh dilanjutkan dengan Alat Web Google untuk menyokong ciri tambahan dalam penyemak imbas klien. Rangka kerja Vaadin menyediakan ciri-ciri yang membolehkan anda untuk membangunkan kandungan web tanpa menggunakan HTML, XML dan sebagainya. Oleh itu, menggunakan Vaadin anda boleh mencipta front end anda serta back end menggunakan JAVA sebagai bahasa pengaturcaraan. Tutorial ini memberi anda asas perlindungan konsep Vaadin dan menjadikan anda selesa untuk menggunakannya dalam projek pembangunan perisian anda.

Penonton

Tutorial ini akan membantu pemula untuk memahami Vaadin dari awal. Selepas menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapat tahap kepakaran yang sederhana di Vaadin , yang membantu anda untuk bergerak ke tahap selanjutnya.

Prasyarat

Sebelum anda memulakan tutorial ini, kami menganggap bahawa anda mempunyai pemahaman asas mengenai bahasa pengaturcaraan Java. Selain itu, pengetahuan mengenai persekitaran pengaturcaraan dan konsep asas seperti pembolehubah, arahan, sintaks, dan lain-lain akan bermanfaat. Kami sangat mengesyorkan agar anda merujuk kepada tutorial bahasa pengaturcaraan JAVA sebelum meneruskan lagi dengan Vaadin .