Tutorial Rangka Kerja UnitTest

Rangka Kerja UnitTest adalah satu kaedah ujian oleh mana unit individu kod sumber, seperti fungsi, kaedah, dan kelas diuji untuk menentukan sama ada mereka sesuai digunakan. Ini adalah tutorial ringkas yang menjelaskan fungsi Rangka Kerja UnitTest.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami fungsi asas rangka kerja UnitTest Framework. Setelah menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda dalam tahap kepakaran yang sederhana dalam menggunakan rangka kerja UnitTest Framework dari mana anda boleh membawa diri anda ke peringkat seterusnya.

Prasyarat

Untuk menarik manfaat daripada tutorial ini, disarankan untuk mempunyai pengetahuan terlebih dahulu tentang Python dan juga pemahaman asas teknik ujian.