Tutorial UML

UML (Bahasa Pemodelan Bersepadu) adalah bahasa standard untuk menentukan, memvisualisasikan, membina dan mendokumentasikan artifak sistem perisian. UML telah dicipta oleh Kumpulan Pengurusan Objek (OMG) dan draf spesifikasi UML 1.0 telah dicadangkan kepada OMG pada Januari 1997. Ia pada mulanya mula menangkap tingkah laku perisian dan sistem bukan perisian yang kompleks dan sekarang ia telah menjadi standard OMG. Tutorial ini memberikan pemahaman lengkap mengenai UML.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami asas-asas UML. Setelah menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda berada di tahap kepakaran yang sederhana dari mana anda boleh membawa diri anda ke peringkat seterusnya.

Prasyarat

Tiada kemahiran tertentu diperlukan sebagai prasyarat untuk memahami bahan pembelajaran dalam tutorial ini. Pembaca mesti bersemangat untuk memperoleh pengetahuan mengenai UML.