Tutorial TurboGears

TurboGears adalah rangka kerja aplikasi web Python, yang terdiri daripada banyak modul. Ia direka bentuk di sekitar seni bina MVC yang serupa dengan Ruby on Rails atau Struts. TurboGears direka untuk membuat pembangunan aplikasi web yang cepat dalam Python lebih mudah dan lebih dapat disokong. TurboGears adalah rangka kerja aplikasi web yang ditulis dalam Python. TurboGears mengikuti Paradigma Model-View-Controller seperti kerangka web paling moden seperti Rails, Django, Struts, dan lain-lain. Ini adalah tutorial asas yang merangkumi semua asas-asas TurboGears.

Penonton

Tutorial ini telah direka untuk semua pembaca yang ingin mempelajari asas-asas TurboGears. Ia amat berguna untuk semua pemaju Web yang diperlukan untuk mempermudah masalah yang rumit dan membuat halaman web yang disokong database tunggal.

Prasyarat

Kami menganggap pembaca tutorial ini mempunyai pengetahuan asas tentang rangka kerja aplikasi web. Ia akan menjadi satu kelebihan tambahan jika pembaca mempunyai pengalaman tangan dalam bahasa pengaturcaraan Python. Di samping itu, ia juga akan membantu jika pembaca mempunyai pengetahuan asas Ruby-on-Rails dan Struts.