Tutorial Ujian Apperception Thematic

Ujian Apperception Thematic adalah kaedah penilaian psikologi yang popular yang menggunakan Teknik Hipotesis Projek. Ia berbeza daripada ujian dakwat yang lebih tradisional kerana imej yang digunakan dalam TAT (Ujian Apperception Tema) bukanlah dakwat abstrak tetapi angka perwakilan yang samar-samar dikenal pasti oleh penonton. Imej-imej ini membawa tema di dalamnya. Bergantung kepada pengenalpastian dan analisis penonton mengenai urutan, peta psikologi ditarik.

Penonton

Tutorial ini direka terutamanya bagi mereka yang ingin memahami kerja Ujian Apperception Tematik, dan bagaimana ujian sedemikian mempengaruhi keputusan dalam organisasi di mana terdapat ujian karakter yang kuat yang terlibat dalam proses pemilihan.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda dijangka mempunyai pengetahuan mengenai ujian psikoanalogi dan ujian dakwat Rorschach.