Tutorial Tesults

Dalam tutorial ini, kita melihat bagaimana untuk melaporkan keputusan ujian dan menguruskan kes ujian dengan Tesults, yang merupakan platform berasaskan web untuk melaporkan hasil ujian dan pengurusan kes ujian.

Penonton

Tutorial ini berguna untuk sesiapa sahaja yang sudah mempunyai ujian automatik yang dibuat, atau sedang dalam proses membuat ujian automatik, dan sesiapa sahaja yang ingin menguruskan dan melaporkan kes ujian manual.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, diandaikan bahawa pembaca mempunyai pengetahuan asas tentang laporan ujian ujian dan pengurusan kes ujian.