Tutorial TestNG

TestNG adalah rangka ujian yang dibangunkan dalam garis JUnit dan NUnit, namun ia memperkenalkan beberapa fungsi baru yang menjadikannya lebih kuat dan mudah digunakan. TestNG direka untuk meliputi semua kategori ujian: unit, fungsi, akhir-ke-akhir, integrasi, dan lain-lain, dan ia memerlukan JDK 5 atau lebih tinggi. Tutorial ini memberikan pemahaman yang baik mengenai rangka kerja TestNG yang diperlukan untuk menguji aplikasi tahap perusahaan untuk menyampaikannya dengan ketahanan dan kebolehpercayaan.

Penonton

Tutorial ini direka untuk profesional perisian yang berminat untuk mempelajari ciri-ciri Rangka Kerja TestNG dalam langkah mudah dan mudah dan melaksanakannya dalam amalan.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda harus mempunyai pemahaman asas mengenai bahasa pengaturcaraan Java, editor teks, dan pelaksanaan program, dll. Seperti yang anda akan menggunakan TestNG untuk mengendalikan semua peringkat ujian projek Java, ini akan membantu jika anda mempunyai pengetahuan sebelum perkembangan perisian dan proses ujian perisian.