Tutorial TestLink

TestLink adalah alat pengurusan ujian yang digunakan untuk mengesan dan menyelenggara rekod semua fasa STLC bermula dari Rancangan Ujian ke fasa Penciptaan Laporan. Ini adalah tutorial ringkas yang memperkenalkan pembaca kepada ciri asas TestLink. Tutorial ini akan membimbing pengguna tentang bagaimana menggunakan alat ini dalam melaporkan dan mengekalkan aktiviti ujian.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami cara menggunakan alat TestLink.

Prasyarat

Sebagai pembaca tutorial ini, anda harus mempunyai pemahaman asas mengenai bug dan ujian kitaran hayat.