Tutorial Pengurusan Bakat

Pengurusan bakat istilah merujuk kepada komitmen sebuah organisasi untuk mengupah, mengurus, membangun dan mengekalkan pekerja yang berbakat untuk berkembang. Ia merangkumi semua proses dan sistem yang dikaitkan dengan mengekalkan dan membangun tenaga kerja yang berkesan dan unggul. Tutorial ini menerangkan kepentingan pengurusan bakat dan membincangkan pelbagai metodologi, proses, dan manfaat yang berkaitan dengan pengurusan bakat.

Penonton

Tutorial ini direka terutamanya untuk profesional dan pengurus Sumber Manusia, mereka yang ingin memahami cara menguruskan bakat dalam organisasi. Profesional, terutamanya pengurus HR, tanpa mengira sektor atau industri mana yang dimiliki, boleh menggunakan tutorial ini untuk mempelajari cara menggunakan Pengurusan Bakat dalam persekitaran projek masing-masing.

Prasyarat

Pembaca tutorial ini dijangka mempunyai pemahaman asas tentang kerumitan Pengurusan Bakat dan strategi untuk menguruskan bakat pekerja sesebuah organisasi.