Jadual, Graf, Fungsi dan Urutan

Tutorial ini menyediakan liputan komprehensif Jadual, Graf, Fungsi dan Urutan berdasarkan Standard Teras (CCSS) dan Piawaian Negeri dan prasyaratnya. Pelajar boleh menavigasi laluan belajar berdasarkan tahap kesediaan mereka. Pengguna institusi boleh menyesuaikan skop dan urutan untuk memenuhi keperluan kurikulum. Tutorial mudah ini menggunakan contoh yang sesuai untuk membantu anda memahami Tabel, Grafik, Fungsi dan Urutan dengan cara yang umum dan cepat.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami asas-asas Jadual, Graf, Fungsi dan Urutan. Setelah menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda dalam tahap kepakaran yang sederhana dalam Jadual, Graf, Fungsi dan Urutan, dari mana anda boleh maju lagi.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda memerlukan pengetahuan asas tentang konsep matematik asas seperti rasa nombor, operasi aritmetik asas, nombor keseluruhan, pecahan, perpuluhan, persamaan algebra, kadar unit, satah koordinat, jadual, graf dan sebagainya.