Tutorial T-SQL

T-SQL (Transact-SQL) adalah lanjutan bahasa SQL. Tutorial ini merangkumi konsep asas T-SQL seperti pelbagai fungsi, prosedur, indeks, dan transaksi yang berkaitan dengan topik tersebut. Setiap topik dijelaskan menggunakan contoh-contoh untuk pemahaman yang mudah.

Penonton

Tutorial ini direka untuk mereka yang ingin mempelajari asas-asas T-SQL.

Prasyarat

Untuk meneruskan tutorial ini, kebiasaan dengan konsep pangkalan data lebih disukai. Adalah baik untuk memasang SQL Server pada komputer anda, kerana ia dapat membantu anda dalam melaksanakan contoh-contoh anda sendiri dan dapat mengetahui cara kerjanya.