Kawasan Permukaan

Tutorial ini menyediakan liputan komprehensif bagi Kawasan Permukaan berdasarkan Standard Teras (CCSS) dan Piawaian Negeri serta prasyaratnya. Pelajar boleh menavigasi laluan belajar berdasarkan tahap kesediaan mereka. Pengguna institusi boleh menyesuaikan skop dan urutan untuk memenuhi keperluan kurikulum. Tutorial mudah ini menggunakan contoh yang sesuai untuk membantu anda memahami Kawasan Permukaan secara umum dan cepat.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami asas-asas Kawasan Permukaan. Selepas menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda berada di tahap kepakaran yang sederhana di Kawasan Permukaan, dari mana anda boleh memajukan lagi.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda memerlukan pengetahuan asas tentang konsep matematik asas seperti rasa nombor, operasi aritmetik asas, nombor keseluruhan, pecahan, perpuluhan, konsep geometri asas, bentuk 2d dan 3d, kawasan, perimeter, penyelarasan kapal terbang dan sebagainya. .