Tutorial Pengurusan Rantaian Bekalan

Pengurusan Rantaian Pembekalan boleh ditakrifkan sebagai pengurusan aliran produk dan perkhidmatan, yang bermula dari asal produk dan berakhir dengan penggunaan produk pada pengguna akhir.

Ini adalah tutorial pengantar ringkas yang menerangkan metodologi yang digunakan dalam bidang Pengurusan Rantaian Bekalan yang sedang berkembang pesat dalam sesebuah organisasi.

Penonton

Tutorial ini berguna untuk pelajar dari aliran pengurusan yang bercita-cita untuk mempelajari asas-asas Pengurusan Rantaian Pembekalan. Profesional, tanpa mengira sektor atau industri mana yang mereka miliki, boleh menggunakan tutorial ini untuk mempelajari cara menerapkan kaedah Pengurusan Rantaian Pembekalan dalam persekitaran projek masing-masing.

Prasyarat

Pembaca tutorial ini dijangka mempunyai idea umum mengenai apa yang dimaksudkan dengan pengurusan rantaian bekalan dan apa tempat dan kepentingan yang dimilikinya dalam organisasi.