Struts 2 Tutorial

Apache Struts 2 adalah rangka kerja yang elegan dan extensibel untuk membuat aplikasi web Java yang sedia ada. Rangka kerja ini direka untuk menyelaraskan kitaran pembangunan penuh dari bangunan, untuk menggerakkan dan mengekalkan aplikasi dari masa ke masa. Apache Struts 2 pada asalnya dikenali sebagai Web Work 2. Tutorial ini akan mengajar anda, bagaimana menggunakan Apache Struts untuk membuat aplikasi web Java yang disediakan secara mudah dan mudah.

Penonton

Tutorial ini direka untuk pengaturcara Java yang berminat untuk mempelajari asas-asas kerangka Struts 2.x dan aplikasinya.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda harus mempunyai pemahaman yang baik mengenai bahasa pengaturcaraan Java. Pemahaman asas Rangka Kerja MVC dan JSP atau Servlet sangat membantu.