Tutorial Pengurusan Strategik

Pengurusan Strategik pada asasnya adalah proses yang berterusan untuk mengenal pasti dan menggambarkan strategi organisasi, yang mana pengurus digunakan untuk mencapai prestasi yang lebih baik dan memperoleh kelebihan persaingan untuk organisasi. Tutorial ini membincangkan konsep asas dalam pengurusan strategik, meliputi beberapa teori penting dan contoh berkaitan yang berkaitan dengan topik ini.

Penonton

Tutorial ini disediakan dengan mengingati keperluan pemula yang berminat untuk mengambil kerjaya pengurusan untuk membantu mereka memahami asas-asas Pengurusan Strategik. Untuk semua pembaca bersemangat yang lain, tutorial ini adalah bahan pembelajaran yang baik.

Prasyarat

Kami menganggap pembaca mempunyai pengetahuan asas mengenai konsep pengurusan. Pemikiran analitik dan pemikiran strategik adalah plus.