Tutorial STLC

Kitaran Hayat Pengujian Perisian adalah prosedur standard yang dibahagikan kepada fasa yang berbeza, diikuti oleh Pasukan QA untuk menyelesaikan semua aktiviti ujian. Ini adalah tutorial singkat yang memperkenalkan pembaca kepada pelbagai fasa Kitaran Hidup Ujian Perisian.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami kitaran hayat ujian perisian. Ia akan membantu semua profesional yang ingin memahami Rangka Kerja Ujian secara terperinci bersama dengan jenis, kaedah, dan tahapnya.

Prasyarat

Tiada prasyarat khusus untuk tutorial ini. Mana-mana perisian profesional boleh melalui tutorial ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih besar tentang bagaimana aplikasi dan produk perisian berkualiti tinggi direka. Walau bagaimanapun, ia pasti menjadi kelebihan jika pembaca mempunyai asas pemahaman tentang beberapa konsep ujian asas.