Tutorial Statistik

Bahan persediaan Statistik ini akan merangkumi konsep penting sukatan pelajaran Statistik. Ia mengandungi bab-bab yang membincangkan semua konsep asas Statistik dengan contoh yang sesuai.

Penonton

Tutorial ini direka untuk Profesional yang bersedia mempelajari Statistik dan mahu membersihkan BA, B.Sc., B.COM, M.COM dan peperiksaan lain. Tutorial ini akan memberi anda pemahaman yang hebat tentang konsep yang ada dalam sukatan pelajaran Statistik dan selepas menyiapkan bahan penyediaan ini, anda akan berada di tahap perantaraan antara tahap dari mana anda boleh mengambil diri anda pada tahap kepakaran yang lebih tinggi.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda harus mempunyai pemahaman asas mengenai Matematik.