Tutorial Batch Spring

Spring Batch adalah rangka ringan yang digunakan untuk membangunkan Aplikasi Batch yang digunakan dalam Aplikasi Perusahaan. Tutorial ini menerangkan konsep asas Spring Batch dan menunjukkan bagaimana anda boleh menggunakannya dalam persekitaran praktikal.

Penonton

Tutorial ini amat berguna untuk semua profesional yang diperlukan untuk memproses jumlah rekod yang besar yang melibatkan tindakan berulang seperti pengurusan transaksi, statistik pemprosesan pekerjaan, pengurusan sumber, dan sebagainya. Spring Batch adalah rangka kerja yang sangat berkesan untuk memproses jumlah tinggi kerja kumpulan.

Prasyarat

Spring Batch telah dibina pada Rangka Kerja Spring , oleh itu anda harus mempunyai pendedahan terdahulu terhadap ciri dan fungsi Spring . Sekiranya anda tidak biasa dengan Rangka Kerja Spring , maka anda boleh mulakan di sini.