Spark Tutorial SQL

Apache Spark ialah pengkomputeran kilat cepat yang direka untuk pengiraan pantas. Ia dibina di atas Hadoop MapReduce dan ia memperluaskan model MapReduce untuk menggunakan lebih banyak jenis perhitungan yang merangkumi Permintaan Interaktif dan Pemprosesan Stream. Ini adalah tutorial ringkas yang menerangkan asas-asas pengaturcaraan SQL Spark.

Penonton

Tutorial ini disediakan untuk para profesional yang ingin mempelajari asas-asas Analitik Data Big menggunakan Kerangka Spark dan menjadi Pembangun Spark. Di samping itu, ia juga berguna untuk Profesional Analytics dan pemaju ETL.

Prasyarat

Sebelum anda mula meneruskan dengan tutorial ini, kami menganggap bahawa anda mempunyai pendedahan terdahulu pada pemrograman Scala, konsep pangkalan data, dan mana-mana perisa sistem operasi Linux.