Tutorial Pengurusan Kualiti Software

Pengurusan Kualiti Perisian adalah proses yang memastikan tahap kualiti perisian yang diperlukan dicapai ketika mencapai pengguna, sehingga mereka berpuas hati dengan kinerjanya. Proses ini melibatkan jaminan kualiti, perancangan kualiti, dan kawalan kualiti. Tutorial ini menyediakan gambaran lengkap mengenai Pengurusan Kualiti Perisian dan menerangkan pelbagai langkah yang terlibat dalam proses tersebut. Keseluruhan kandungan dibahagikan kepada bahagian-bahagian untuk pemahaman yang mudah.

Penonton

Tutorial ini direka untuk profesional pembangunan perisian supaya mereka dapat memahami pentingnya pengurusan kualiti perisian. Ia amat bermanfaat untuk pengurus kualiti perisian, profesional ujian perisian, dan pemaju perisian.

Prasyarat

Untuk memanfaatkan tutorial ini, adalah baik untuk mempunyai pemahaman asas mengenai Kitaran Hidup Pembangunan Perisian (SDLC).