Tutorial SoapUI

SoapUI adalah alat sumber terbuka yang digunakan untuk ujian fungsional dan tidak berfungsi, digunakan secara meluas dalam ujian WebServices. Ini adalah tutorial ringkas yang memperkenalkan pembaca kepada ciri asas dan penggunaan SoapUI. Tutorial ini akan membimbing pengguna tentang cara menggunakan alat dalam WebService dan ujian bukan fungsional yang lain.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami cara menggunakan alat SoapUI.

Prasyarat

Sebagai pembaca tutorial ini, anda harus mempunyai pemahaman asas mengenai persekitaran pelanggan / pelayan, dan pengetahuan mengenai ruang nama SOAP, WSDL, XML, dan ruang nama XML.