Tutorial SOAP

SOAP adalah protokol pesanan berasaskan XML yang standard dan terbuka untuk bertukar maklumat di kalangan komputer. Ini adalah tutorial singkat yang memperkenalkan pembaca kepada asas-asas SOAP sebelum bergerak untuk menerangkan pelbagai elemen, pengekodan, dan bagaimana SOAP diangkut.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami asas-asas SOAP dan bagaimana untuk melaksanakannya dalam amalan.

Prasyarat

Sebagai pembaca tutorial ini, anda harus mempunyai pemahaman asas persekitaran pelanggan / pelayan, dan pengetahuan tentang ruang nama XML dan XML.