Tutorial SLF4J

SLF4J bermaksud Facade Pembalakan Mudah untuk Java. Ia menyediakan abstraksi yang mudah untuk semua rangka kerja pembalakan. Ia membolehkan pengguna untuk bekerja dengan mana-mana rangka kerja pembalakan seperti Log4j, Logback, JUL (java.util.logging), dan sebagainya menggunakan pergantungan tunggal.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami fungsi asas rangka kerja pembalakan SLF4J.

Prasyarat

Memandangkan anda akan menggunakan rangka kerja pembalakan SLG4J dalam pelbagai pembangunan aplikasi berasaskan Java, adalah penting bahawa anda harus mempunyai pemahaman yang baik mengenai bahasa pengaturcaraan Java.