Tutorial Silverlight

Silverlight adalah platform untuk membina aplikasi internet yang kaya. Tutorial ini akan menjelaskan konsep-konsep di belakang Silverlight, dan akan menunjukkan kepada anda cara membinanya ke dalam aplikasi web anda. Setelah menyelesaikan tutorial ini, anda akan mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang aplikasi Silverlight dan bagaimana membangunnya menggunakan XAML dan C #.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk sesiapa sahaja yang mempunyai pengetahuan asas XAML dan C # dan mempunyai keinginan untuk membangunkan laman web. Selepas menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda dalam tahap kepakaran yang sederhana dalam membangunkan laman web yang menggunakan Silverlight.

Prasyarat

Sebelum anda mula meneruskan dengan tutorial ini, kami mengandaikan bahawa anda sudah mengetahui mengenai asas-asas XAML dan C #. Sekiranya anda tidak mengetahui konsep ini, maka kami akan mencadangkan anda untuk mengikuti tutorial pendek kami di XAML dan C #.