Tutorial Pengurusan Lantai Kedai

Kedai Pengurusan Lantai adalah aktiviti perancangan, reka bentuk, operasi dan penyelenggaraan lantai kedai kemudahan perkilangan. Tutorial ini mengajar istilah asas dalam artikel lantai kedai. Ia juga akan memperkenalkan anda untuk mengawal kawalan lantai dan keselamatan bersama dengan menerangkan asas-asas Pengurusan Lantai Kedai. Selepas meneruskan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda dalam tahap kepakaran yang sederhana dalam pengurusan lantai kedai dari mana anda meneruskan ke peringkat seterusnya.

Penonton

Tutorial ini disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami asas-asas Pengurusan Lantai Kedai. Para profesional yang berminat untuk mengambil kerjaya pengurusan dalam industri pengeluaran atau pembuatan akan mendapati tutorial ini bijak. Untuk semua pembaca yang lain, tutorial ini adalah bahan pembelajaran yang baik.

Prasyarat

Kami menganggap bahawa pembaca tutorial ini mempunyai minat dan pengetahuan asas dalam aktiviti pengeluaran kemudahan pembuatan. Pemikiran kritikal, pandangan keupayaan, pemikiran strategik dan kemahiran komunikasi akan menjadi beberapa ciri tambahan untuk dimiliki.