Sencha Touch Tutorial

Sencha Touch adalah rangka kerja aplikasi mudah alih untuk membangunkan antara muka pengguna untuk aplikasi mudah alih menggunakan HTML5, CSS3 dan JavaScript. Ia membantu pemaju membuat aplikasi mudah alih dengan mudah yang menyokong Android, iOS, Windows, Tizen, Microsoft Surface Pro dan RT, dan peranti BlackBerry.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami konsep Sencha Touch untuk membina aplikasi mudah alih.

Prasyarat

Untuk tutorial ini, pembaca perlu mempunyai pengetahuan terlebih dahulu tentang kod HTML, CSS, dan JavaScript. Ia akan membantu jika pembaca menyedari tentang konsep pemrograman berorientasikan objek dan juga mempunyai idea umum untuk membuat aplikasi web.