Tutorial Ujian Keselamatan

Ujian Keselamatan dilakukan untuk mendedahkan kecacatan keselamatan dalam sistem untuk melindungi data dan mengekalkan fungsi. Tutorial ini menerangkan konsep teras Ujian Keselamatan dan topik berkaitan dengan contoh mudah dan berguna.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami asas-asas ujian keselamatan.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda harus mempunyai pemahaman asas mengenai ujian perisian dan konsepnya yang berkaitan.