Bincangkan SDLC

SDLC bermaksud Kitaran Hidup Pembangunan Perisian. SDLC adalah proses yang terdiri daripada satu siri aktiviti yang dirancang untuk membangun atau mengubah Produk Perisian. Tutorial ini akan memberi gambaran keseluruhan asas SDLC, model SDLC yang ada dan aplikasi mereka dalam industri. Tutorial ini juga menghuraikan metodologi berkaitan lain seperti Agile, RAD dan Prototyping.